Soạn bài 22: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 22: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 45. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 11, cho biết cờ của ASEAN gợi cho em những thông tin gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Quan sát thông tin hình 2, hãy:

  • Kể tên các nước thuộc ASEAN và năm gia nhập
  • Cho biết mục tiêu của ASEAN đã thay đổi như thế nào qua thời gian.
  • Nêu những nguyên tắc hợp tác của ASEAN

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu những vấn đề hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội ở ASEAN

Đọc thông tin, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy cho biết:

  • Các nước Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì về tự nhiên, kinh tế, xã hội trong quá trình hợp tác phát triển kinh tế.
  • Nêu một số hình thức hợp tác ở ASEAN.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu Việt Nam trong ASEAN

Quan sát bảng 1, kết hợp với đọc thông tin, hãy liệt kê những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN theo sơ đồ sau:

=> Xem hướng dẫn giải

C-D. Hoạt động luyện tập - vận dụng

Dựa vào bảng 2, hãy nhận xét về GDP/người của các nước ASEAN năm 2013

(Bảng 2 sgk trang 49)

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu những nội dung hợp tác của Cộng đồng kinh tế AEC - một trong ba trụ cột của cộng đồng ASEAN

=> Xem hướng dẫn giải


  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8