Soạn giản lược bài luyện tập viết biên bản

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 9 luyện tập viết biên bản giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Trường THCS :…

Lớp : 9A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc lúc 10h ngày…tháng…năm…

Thành phần tham dự :

 • Cô Lan – giáo viên môn Ngữ văn.
 • Địa biểu lớp 9B, 9C.
 • Tập thể học sinh lớp 9A.

Chủ trì : cô Lan. Thư kí :…

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Cô Lan khai mạc, nêu têu cầu và nội dung hội nghị :…

- Mục đích hội nghị : tìm biện pháp học tốt môn ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

- Nội dung:

 • Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiêm( Thu Nga, Thúy Hà)
 • Tập thể lớp trao đổi bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu

2. Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn :

 • Nhiều bận chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề

Kết quả: Khá, giỏi,:40%; trung bình 50%; yếu 10%

3. Trao đổi kinh nghiệm học tập :

Kinh nghiệm của Thu Nga :

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghãi của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng liên tưởng đào sâu để suy nghĩ để có came xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

Kinh nghiệm của Thúy Hà :

 • Mỗi văn bản cần có những nét đọc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để chác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết
 • Khi viết cần phải chủ động để xác định yêu cầu bài biết
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

4. Cô Lan tổng kết hội nghị:

Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao

 • Thường xuyên tích lũy tưu liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý . Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng

Biên bản kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

Chủ trì : Thư kí :

Câu 2:

TRƯỜNG THCS...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SƠ KẾT THI ĐUA

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)

CỦA CHI ĐỘI LỚP 9A

Khai mạc lúc ... giờ ... ngày ... tháng .. năm...; tại lớp 9A.

- Lí do cuộc họp:............

- Thành phần cuộc họp:.....................

- Chủ tọa và thư kí cuộc họp:.............

Nội dung và tiến trình cuộc họp:

1. Bạn Hồng Trang, Chi đội phó, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đại biểu và nội dung cuộc họp.

2. Bạn Thu Nga, Chi đội trưởng, báo cáo kết quả đợt thi đua...

3. Những ý kiến thảo luận, bổ sung.

4. Cô giáo Hồng Nhung, Tổng phụ trách Đội tuyên dương, khen thưởng các bạn có nhiều thành tích trong” đợt thi đua.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ.

Chủ tọa Thư kí

(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)

Câu 3:

PHÒNG GD & ĐT :. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS :.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN

Thời gian : …giờ, ngày …tháng…năm…

Thành phần tham dự :

- GV Tổng phụ trách

- BCH chi đội 9A

- BCH chi đội 9B.

Chủ trì : GV Tổng phụ trách Thư kí :…

NỘI DUNG BÀN GIAO

1. Chi đội trưởng chi đội 9A tổng kết công tác trực tuần 5 và bàn giao nhiệm vụ cho chi đội 9B. Kèm theo 01 sổ trực, 05 băng đeo tay và 05 bản tên của đội cờ đỏ.

2. Chi dội trưởng chi đội 9B nhận bàn giao và thau mặt chi đội hứa haonf thành tốt nhiệm vụ.

3. Ý kiến nhận xét và dặn dò của GV TPT.

Biên bản kết thúc lúc…giờ …phút cùng ngày.

Chủ trì : Thư kí:

Câu 4:

Phòng GD & ĐT :…

Trường THPT:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

VI PHẠM NỘI QUY PHÒNG THI

Thời gian : …giờ…phút, ngày…tháng…năm…

Chúng tôi gồm :

1. …….. giám thị phòng thi số…., khối….

2. ……..đại diện…..thí sinh có mặt tại phòng thi.

Tiến hành lập biên bản đối với thí sinh :…. Học sinh lớp :…SBD : ….

Lí do : có hành vi gian lận trong lúc làm bài ( dùng tài liệu), vi phạm điều…của quy chế thi.

Tang vật bị thu giữ gồm : 1 trang tài liệu phôt thu nhỏ thuộc môn thi…

Biên bản đã được đọc lại trước sự chứng kiến của các thành viên có liên quan.

Biên bản kết thúc lúc …giờ…phút cùng ngày.

Giám thị Đại diện thí sinh Thí sinh vi phạm :


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021