Soạn giản lược bài một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 11 bài một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Phân tích xung đột kịch trong đoạn trích:

  • Xung đột kịch là sự va chạm gay gắt giữa những lực lượng đối địch, những quan điểm, thái độ khác nhau trước một vấn đề... xung đột có thể diễn ra ngay trong lòng người.
  • Trong vở kịch Rô-mê-ô Giu-li-ét có xung đột giữa tình yêu của đôi nam nữ thanh niên với mối hận thù giữa hai dòng họ, xung đột ấy căng thẳng, khốc liệt dẫn tới kết cục bi thảm đó là hai người yêu nhau phải chết. Ở đoạn trích Tình yêu và thù hận xung đột này không gay gắt bằng những cảnh ở phần sau nhưng mối thù hận giữa hai dòng họ vẫn là sự cản trở lớn đối với tình yêu mới bắt đầu nhưng vô cùng mãnh liệt, thiết tha của Rô-mê-ô và Giu-li-ét.a

Câu 2:

Nghệ thuật lập luận trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng - ghen):

  • Sử dụng sáng tạo nghệ thuật so sánh tầng bậc nhằm làm nổi bật ba cống hiến vĩ đại của Các-mác với xã hội loài người.
  • Trong bài hệ thống luận điểm rõ ràng và quan hệ chặt chẽ với nhau.
  • Trong bài sử dụng lập luận chặt chẽ
  • Thông báo về sự qua đời của Các-mác,đánh giá sự nghiệp của ông và bày tỏ sự tiếc thương đối với người đã khuất.

Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021