Soạn văn bài: Con cò

  • 1 Đánh giá

Bài thơ" Con cò" của Chế Lan Viên ca ngời tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc sống của con người. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời câu hỏi trong bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Chế Lan Viên (1920-1989) tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, quê ở Cam Lộ -Quảng Trị. Trước Cách mạng tháng Tám Chế Lan Viên đã nổi tiếng trong phong trào Thơ mới qua tập Điêu tàn. Chế Lan Viên đã có những đóng góp lớn vào những thành tựu của văn học kháng chiến, ông là một trong những tên tuổi hàng đầu của nền thơ Việt Nam thế kỷ XX.

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh sáng tác: được sáng tác năm 1962, in trong tập thơ Hoa ngày thường, chim báo bão.
  • Nội dung: Bài thơ" Con cò" của Chế Lan Viên ca ngời tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối với cuộc sống của con người qua việc khai thác hình tượng con cò.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 48 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Bài thơ phát triển từ một hình tượng bao trùm là hình tượng con cò trong những câu hát ru. Qua hình tượng con cò, tác giả nhằm nói về điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Bài thơ được tác giả chia làm ba đoạn. Nội dung chính của mỗi đoạn là gì? Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò được bổ sung biến đổi như thé nào qua các đoạn thơ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 48 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Trong đoạn đầu của bài thơ, những câu ca dao nào được sử dụng? Nhận xét về cách vận dụng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Ở bài thơ này có những câu thơ mang tính khái quát. Ví dụ:

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con."

"Một con cò thôi

Con cò mẹ hát

Cũng là cuộc đời

Vỗ cánh qua nôi"

Em hiểu nhưu thế nào về những vần thơ trện?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Nhận xét về thể thơ, nhịp điệu, giọng điệu của bài thơ.Các yếu tố qqys có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện tư tưởng tình cảm, cảm xúc của bài thơ?

=> Xem hướng dẫn giải

II. LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 48 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Đọc lại bài " Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm ( Ngữ văn 9 tập 1, bài 12). Đối chiếu với bài con cò và chỉ ra cách vận dụng lời ru ở mỗi bài

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ Con cò

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình mẹ trong cuộc sống mỗi người

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Con cò"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Con cò "

=> Xem hướng dẫn giải

Đề bài: Phân tích hình ảnh con cò trong bài thơ Con cò của Chế Lan Viên

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Con cò


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021