Soạn văn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

  • 1 Đánh giá

Lớp 8 chúng ta sẽ được làm quen và học về văn thuyết minh. Sau đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn kiến thức trọng tâm và làm bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Các bạn tham khảo

A. Kiến thức trọng tâm

  • Khi làm bài văn thuyết minh, cần xác định các ý lớn, mỗi ý viết thành một đoạn văn.
  • Khi viết đoạn văn, cần trình bày rõ ý chủ đề của đoạn, tránh lẫn ý của đoạn văn khác
  • Các ý trong đoạn văn nên sắp xếp theo trình tự cấu tạo của sự vật, trình tự nhận thức ( từ tổng thể đến bộ phận, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần), trình tự diễn biến sự việc trong thời gian trước sau hay theo trình tự chính phụ (cái chính nói trước, cái phụ nói sau).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 15

Viết một đoạn Mở bài và Kết bài cho đề văn: “ Giới thiệu trường em”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 15

Cho chủ đề: “Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt nam”. Hãy viết thành một đoạn văn thuyết minh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 15

Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu bố cục sách Ngữ văn 8 tập một.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021