Sự việc trong văn bản tự sự cần có 6 yếu tố:1) Chủ thể (Ai làm việc này?);2) Thời gian(Bao giờ); 3) Địa điểm(Ở đâu?);4) Nguyên nhân; 5)Diễn biến 6) Kết quả. Hãy tìm 6 yếu tố đó trong một sự việc của Sơn Tinhh, Thủy Tinh

  • 1 Đánh giá

b. Sự việc trong văn bản tự sự cần có 6 yếu tố:1) Chủ thể (Ai làm việc này?);2) Thời gian(Bao giờ); 3) Địa điểm(Ở đâu?);4) Nguyên nhân; 5)Diễn biến 6) Kết quả. Hãy tìm 6 yếu tố đó trong một sự việc của Sơn Tinhh, Thủy Tinh (chẳng hạn, sự việc số 5: Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương nên tức giận đánh Sơn Tinh)

Bài làm:

Sự việc trong văn bản tự sự cần có 6 yếu tố:

  • Yếu tố 1: Nhân vật (do ai làm) =>Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
  • Yếu tố 2: Thời gian (xảy ra lúc nào) => Đời vua Hùng Vương thứ 18.
  • Yếu tố 3: Địa điểm (xảy ra ở đâu) => Hai bên đánh nhau ở Phong Châu.
  • Yếu tố 4: Nguyên nhân => Do Thuỷ Tinh đến sau không lây được vợ, nổi giận dâng nước đánh Sơn Tinh.
  • Yếu tố 5: Diễn biến => Trận giao chiến diễn ra ròng rã mấy tháng trời lại tiếp tục xảy ra hàng năm.
  • Yếu tố 6: Kết quả => Thuỷ Tinh thất bại.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021