Theo em, việc làm nào là đúng, việc làm nào sai trong các câu sau? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Theo em, việc làm nào là đúng, việc làm nào sai trong các câu sau? Vì sao?

A) Trồng cây chắn gió, cát trên bờ biển

B) Lấy hết ao, hồ để xây dựng nhà ở

C) Thả động vật hoang dã về rừng

D) Đổ hóa chất độc hại xuống hố đất sâu và lấp đi

E) Trồng rừng đầu nguồn

Bài làm:

Việc làm đúng bao gồm:

  • Trồng cây chắn gió, cát trên bờ biển
  • Thả động vật hoang dã về rừng
  • Trồng rừng đầu nguồn

=> Các việc làm này đúng là bởi vì: đây là những hoạt động tích cực, cảo tạo thế giới khách quan, biết nhận thức tầm quan trọng của động vật tự nhiên và cải tạo thế giới tự nhiên.

Việc làm sai bao gồm:

  • Lấy hết ao, hồ để xây dựng nhà ở
  • Đổ hóa chất độc hại xuống hố đất sâu và lấp đi

=> Các việc làm này sai là bởi vì: Đây là những hoạt động tiêu cực, con người hủy hoại thế giới khách quan, hủy hoại đất, ô nhiễm nguồn nước nguồn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021