Tìm các bài ca dao hài hước phê phán thói lười nhác, lê la ăn quà, nghiện ngập rượu chè, tệ nạn tảo hôn, đa thê, phê pháp thầy bói thầy cúng, thầy phù thủy trong xã hội cũ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 92 - SGK Ngữ văn 10) Tìm các bài ca dao hài hước phê phán thói lười nhác, lê la ăn quà, nghiện ngập rượu chè, tệ nạn tảo hôn, đa thê, phê pháp thầy bói thầy cúng, thầy phù thủy trong xã hội cũ.

Bài làm:

  • Có tiếng cười tự trào :

Chồng còng mà lấy vợ còng,
Nằm phản thì chật nằm nong thì vừa.

Chồng hen mà lấy vợ hen,
Đêm nằm cò cử như kèn kéo đôi.

  • Có nội dung phê phán người đàn ông yếu đuối, lười nhác, thiếu chí khí:

Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay uống chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ban ngày thì muốn trời mưa
Ban đêm thì muốn cho thừa trống canh.

Chồng người bể Sở sông Ngô,
Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần.

Làm trai cho đáng nên trai,
Ăn cơm với vợ lại nài vét niêu.

Làm trai cho đáng nên trai
Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con.

Cái bống cõng chồng đi chơi
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
Chị em ơi, cho tôi mượn cái gàu sòng
Để tôi tát nước múc chồng tôi lên

  • Phê phán thói rượu chè, cờ bạc:

Rượu chè cờ bạc lu bù
Hết tiền, đã có mẹ cu bán hàng.

  • Phê phán nạn tảo hôn:

Bồng bồng cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Chị em ơi! Cho tôi mượn cái gàu sòng,
Để tôi tát nước, múc chồng tôi lên.

  • Phê phán thầy bói:

Bói cho một quẻ trong nhà
Con heo bốn cẳng, con gà hai chân.
Đem tiền đi bói ông thầy
Bói ra quẻ này, những chả cùng nem
Ông thầy nói dối đã quen
Nào tôi ăn chả, ăn nem bao giờ.”

  • Phê phán thầy địa lí:

Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn.

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 1