Tìm một số việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân

  • 1 Đánh giá

2. Tìm một số việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân

Bài làm:

1. Bảo quản kính vào trong hộp

2. Đóng lắp bút khi không dùng

3. Bảo quản lau yên xe

4. Cất giày vào tủ khi không sử dụng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021