Tìm tiếng thích hợp điền vào mỗi ô trống dưới đây (chọn A hoặc B)

  • 1 Đánh giá

3. Tìm tiếng thích hợp điền vào mỗi ô trống dưới đây (chọn A hoặc B)

a. Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

- Hồ nước ngọt lớn nhất thế ... là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó ... trên 80 000 ki-lô-mét vuông

(Theo Trần Hoàng Hà)

- Trung Quốc là nước có biên ... chung với nhiều nước nhất - 13 nước. BIên ... của nước này ... 23 840 ki-lô-mét.

(Theo Kỉ lục thế giới)

b. Tiếng bắt đàu bằng v, d hay gi :

- Ở Thư .... Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu .... một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng .....

(Theo báo Thiếu niên Tiền Phong)

- Gần ba phần tư trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại .... lớn nhất và bao phủ gần nửa thế .....

Bài làm:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

- Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80 000 ki-lô-mét vuông

(Theo Trần Hoàng Hà)

- Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất - 13 nước. BIên giới của nước này dài 23 840 ki-lô-mét.

(Theo Kỉ lục thế giới)

b) Tiếng bắt đàu bằng v, d hay gi :

- Ở Thư viện Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

(Theo báo Thiếu niên Tiền Phong)

- Gần ba phần tư trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và bao phủ gần nửa thế giới.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng việt 4 tập 2