Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau

 • 1 Đánh giá

Câu 4: (Trang 115 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau.

 • Món quà anh gửi, tôi đã đưa tận tay chị ấy rồi.
 • Bố tôi đưa khách ra đến cổng rồi mới trở về.
 • Cậu ấy gặp khó khăn một tí đã kêu.
 • Anh đừng làm như thế người ta nói cho đấy.
 • Cụ ốm nặng đã đi hôm qua rồi.

Bài làm:

Các từ đồng nghĩa có thể thay thế cho các từ in đậm như sau:

 • Món quà anh gửi, tôi đã gửi tận tay chị ấy rồi.
 • Bố tôi tiễn khách ra đến cổng rồi mới trở về.
 • Cậu ấy gặp khó khăn một tí đã than.
 • Anh đừng làm như thế người ta phê bình/trách cho đấy.
 • Cụ ốm nặng đã mất/qua đời hôm qua rồi
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021