Tìm và ghi lại một số bài thơ hay viết về thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến cứu nước

  • 1 Đánh giá

III- LUYỆN TẬP

Câu 1: trang 122 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tìm và ghi lại một số bài thơ hay viết về thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

Bài làm:

Một số bài thơ như: Trường Sơn đông, Trường Sơn tây của Phạm Tiến Duật; Nghĩa trang trong rừng đuốc của Nguyễn Duy,...

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Ðường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn đông với Trường Sơn tây

(Trường Sơn đông, Trường Sơn tây- Phạm Tiến Duật)

Ðắp cho anh nấm đất mặn nơi này
Nơi anh ngã muối ngấm vào vết đạn
Xót thịt xót xương, xót người nằm xuống
Thủy triều lên nấm mộ cũng ngập chìm

(Nghĩa trang trong rừng đuốc -Nguyễn Duy)

  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021