Trả lời câu hỏi C7,C8, C9 bài 23: Đối lưu Bức xạ nhiệt sgk Vật lí 8 trang 81-82

  • 1 Đánh giá

Trang 81, 82 Sgk Vật lí lớp 8

C7. Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì ?

Trả lời câu hỏi C7,C8 bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 81

C8. Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì ? Miếng gỗ đã có tác dụng gì ?

Trả lời câu hỏi C7,C8 bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 81

C9. Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không ? Tại sao ?

Bài làm:

C7. Giọt nước màu dịch chuyển về B chứng tỏ không khí trong bình đã nhận được nhiệt ,nóng lên, nở ra và đẩy giọt nước đi .

C8. Giọt nước dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ nhiệt độ không khí trong bình đã giảm, làm cho không khí co lại và giọt nước quay trở lại A

Miếng gỗ có tác dụng ngăn không cho bình cầu nhận được nhiệt từ đèn cồn

C9. Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình:

  • Không phải là dẫn nhiệt vì không khí là chất dẫn nhiệt kém
  • Không phải là đối lưu vì nhiệt được truyền đi theo đường thẳng
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Vật lý 8