Trắc nghiệm công dân 7 bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Yêu cầu của làm việc có kế hoạch

 • A. Cân đối các nhiệm vụ
 • B. Thời gian hợp lý
 • C. Đảm bảo thời gian nghĩ ngơi và học tập
 • D. A, B, C

Câu 2: Em thử dự đoán xem với cách làm việc theo kế hoạch thì sẽ đem lại kết quả gì?

 • A. Hoàn thành công việc đến nơi đến chốn và có hiệu quả, không bỏ sót công việc
 • B. Chủ động thời gian làm việc
 • C. Nề nếp
 • D. A, B, C

Câu 3: Nhờ đâu mà Bác Hồ biết được nhiều thứ tiếng ?

 • A. Sống và làm việc có kế hoạch.
 • B. Siêng năng, cần cù.
 • C. Tiết kiệm.
 • D. Cả A, B, C

Câu 4: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch

 • A. Xác định nhiệm vụ
 • B. Sắp xếp công việc
 • C. A, B đúng
 • D. A, B sai

Câu 5: Ngoài thời khóa biểu trên lớp, D tự lập cho mình 1 thời khóa biểu ở nhà và ghi chi tiết các việc phải làm vào thời gian rảnh dỗi. Việc làm đó của D thể hiện điều gì?

 • A. D là người sống và làm việc có kế hoạch.
 • B. D là người có kế hoạch.
 • C. D là người khoa học.
 • D. D là người có học.

Câu 6: Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?

 • A. Khoa học.
 • B. Tiết kiệm.
 • C. Trung thực
 • D. Sống và làm việc khoa học.

Câu 7: Có quan niệm cho rằng: chỉ có thể xây dựng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em đồng tình hay phản đối?

 • A. đồng tình
 • B. phản đối
 • C. phân vân không biết đúng, sai
 • D. Tất cả các đáp trên

Câu 8: Sắp xếp thời gian hợp lí, khoa học cần bố trí thời gian vào các hoạt động nào?

 • A. Học tập, lao động.
 • B. Vui chơi, giải trí.
 • C. Giúp đỡ gia đình.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 9: A nói chuyện với B: Làm gì phải học môn Hóa, đằng nào thi cũng toàn trắc nghiệm mà, chúng ta có thể khoanh bừa cũng đúng, học làm gì cho mất công. A là người như thế nào?

 • A. A là người sống và làm việc không có kế hoạch.
 • B. A là người tiết kiệm.
 • C. A là người nói khoác.
 • D. A là người trung thực.

Câu 10: Vào lúc rảnh rỗi, V đến thư viện tìm hiểu tài liệu để trang bị thêm kiến thức và khi buổi tối về nhà V thường nấu sơm và giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. V là người như thế nào?

 • A.G là người tự tin.
 • B. G là người làm việc khoa học.
 • C. G là người khiêm tốn.
 • D. G là người tiết kiệm.

Câu 11: Sống và làm việc khoa học có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Giúp chúng ta chủ động.
 • B. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức.
 • C. Giúp chúng ta đạt hiệu quả cao trong công việc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 12: Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?

 • A. Khoa học.
 • B. Tiết kiệm.
 • C. Trung thực .
 • D. Sống và làm việc khoa học.

Câu 13: Biểu hiện của sống và làm việc khoa học là?

 • A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
 • B. Học trước chơi sau.
 • C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Để sống và làm việc khoa học chúng ta cần phải làm gì?

 • A. Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
 • B. Quyết tâm vượt khó, kiên trì.
 • C. Là, việc cân đối.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 15: Biểu hiện của người làm việc không khoa học là?

 • A. Chơi trước học sau.
 • B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook
 • C. Chỉ học bài cũ vào lúc truy bài.
 • D. Cả A, B, C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch


 • 176 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021