Trắc nghiệm công dân 7 bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 8: Khoan dung. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là ?,

 • A. Truyền thống hiếu học.
 • B. Truyền thống yêu nước.
 • C. Truyền thống nhân nghĩa.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 2: Truyền thống là

 • A. Đức tính
 • B. Tập quán
 • C. Lối sống
 • D. A, B, C đúng

Câu 3: Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại truyền thống nào?

 • A. Truyền thống làng, xã.
 • B. Truyền thống vùng, miền.
 • C. Truyền thống dân tộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 4: Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng tình với cách nghĩ của Hiên không?

 • A. Có
 • B. Không
 • C. Phân vân
 • D. Không đáp án nào đúng

Câu 5: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là ?

 • A. Truyền thống hiếu học.
 • B. Truyền thống yêu nước.
 • C. Truyền thống nhân nghĩa.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 6: Câu tục ngữ: Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?

 • A. Truyền thống yêu nước.
 • B. Truyền thống hiếu học.
 • C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
 • D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.

Câu 7: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Có thêm kinh nghiệm.
 • B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
 • C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 8: Học sinh cần phải

 • A. trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống
 • B. sống trong sạch, lương thiện
 • C. không xem thường và làm tổn hại đến các thanh danh của gia đình, dòng họ.
 • D. tất cả các ý trên

Câu 9: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ?

 • A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • B. Yêu thương con cháu.
 • C. Giúp đỡ con cháu.
 • D. Quan tâm con cháu.

Câu 10: Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

 • A. quảng bá về ngành nghề truyền thống của quê hương, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương
 • B. giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ
 • C.xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương
 • D. Cả A và C đúng

Câu 11: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?

 • A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
 • B. Phô trương cho mọi người biết .
 • C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.
 • D. Cả A và C.

Câu 12: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là?

 • A. Gia đình đoàn kết.
 • B. Gia đình hạnh phúc.
 • C. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
 • D. Gia đình văn hóa.

Câu 13: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?

 • A. Chăm ngoan, học giỏi.
 • B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.
 • C. Sống trong sạch, lương thiện.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

 • A. Lưu giữ nghề làm gốm.
 • B. Quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài.
 • C. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 15: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

 • A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu.
 • B. Bỏ nghề làm bánh đa sang nghề làm đẹp.
 • C. Bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền.
 • D. Cả A, B, C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ


 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021