Trắc nghiệm công dân 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 14: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng:

 • A. Không ăn trứng trước khi đi thi
 • B. Thắp hương trước lúc đi xa
 • C. Xem bói để biết trước tương lai
 • D. Yểm bùa

Câu 2: Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?

 • A. Đạo Tin lành.
 • B. Đạo Thiên Chúa.
 • C. Đạo Phật.
 • D. Đạo Hòa Hảo.

Câu 3: Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Truyền giáo.

Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

 • A. Đi lễ chùa
 • B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
 • C. Chữa bệnh bằng phù phép
 • D. Đi lễ nhà thờ

Câu 5: Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Truyền giáo.

Câu 6: Hành vi nào tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

 • A. Tuân theo những qui định của nhà chùa, nhà thờ
 • B. Cười nói ồn ào trong khu vực trang nghiêm như chùa, nhà thờ
 • C. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ
 • D. Ăn mặc hở hang khi vào chùa, nhà thờ

Câu 7: Ở Việt Nam, tôn giáo nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?

 • A. Phật giáo.
 • B. Thiên Chúa giáo.
 • C. Đạo Cao Đài.
 • D. Đạo Hòa Hảo.

Câu 8: Lòng tin vào điều gì đó thần bí là:

 • A. Tôn giáo
 • B. Tín ngưỡng
 • C. Mê tín dị đoan
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Hành vi nào sau đây cần lên án?

 • A. Ăn trộm tiền của chùa.
 • B. Vừa nghịch điện thoại vừa nghe giảng đạo.
 • C. Mặc quần áo ngắn khi đi chùa.
 • D. Cả A,B,C.

Câu 10: Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Công giáo.

Câu 11: Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Công giáo.

Câu 12: Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Truyền giáo.

Câu 13: Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Truyền giáo.

Câu 14: Mùng năm mười bốn hai ba/Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn nói về yếu tố nào?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Truyền giáo.

Câu 15: Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?

 • A. Tôn giáo.
 • B. Tín ngưỡng.
 • C. Mê tín dị đoan.
 • D. Công giáo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


 • 166 lượt xem