Trắc nghiệm công dân 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cha mẹ đăng kí giấy khai sinh cho con cái thì đến cơ quan nào?

 • A. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra
 • B. Trường học

 • C. Trạm y tế
 • D. Công an xã (phường, thị trấn)

Câu 2: Hiện nay các thế lực thù địch chống phá nhà nước có mặt ở khắp nơi, trên khắp các lĩnh vực. Tại địa phương em, chúng phát tờ rơi tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước. Trước tình huống đõ em sẽ làm gì?

 • A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
 • B. Lờ đi và coi như không biết.
 • C. Báo với chính quyền địa phương.
 • D. Giúp chúng tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước với người dân.

Câu 3: Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

 • A. Cơ quan xét xử.
 • B. Cơ quan kiểm sát.
 • C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.
 • D. Cơ quan hành chính.

Câu 4: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra:

 • A. Nhân dân xã (phường thị trấn) bầu ra
 • B. Đại diện nhân dân bầu ra
 • C. Nhân dân trực tiếp bầu ra
 • D. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra

Câu 5: Xin cấp giấy khai sinh làm ở đâu?

 • A. Hội đồng nhân dân xã.
 • B. Đảng ủy xã.
 • C. Ủy ban nhân dân xã.
 • D. Công an.

Câu 6: Nộp đơn khiếu nại tranh chấp đất đai với hàng xóm em sẽ đến cơ quan nào để giải quyết tại địa phương?

 • A. Chính phủ.
 • B. Tòa án nhân dân.
 • C. Viện Kiểm sát.
 • D. Ủy ban nhân dân xã.

Câu 7: Để công chứng giấy tờ như: Giấy khai sinh, giấy chứng minh thư, bảng điểm, bằng tốt nghiệp em sẽ đến đâu để công chứng?

 • A. Công an xã.
 • B. Ủy ban nhân dân xã.
 • C. Công an huyện.
 • D. Hội đồng nhân dân huyện.

Câu 8: Người có trách nhiệm cấp sổ hộ khẩu cấp xã là?

 • A. Trưởng công an xã.
 • B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
 • C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
 • D. Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã.

Câu 9: Đăng kí tạm trú, tạm vắng đến cơ quan nào tại địa phương?

 • A. Hội đồng nhân dân xã.
 • B. Đảng ủy xã.
 • C. Ủy ban nhân dân xã.
 • D. Công an.

Câu 10: Cơ quan chính quyền nhà nước cấp sơ sở gồm?

 • A. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • B. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • C. Đảng ủy xã, phường, thị trấn.
 • D. Cả A và B.

Câu 11: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở

 • A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương
 • B. Tham gia soạn thảo Hiến pháp và pháp luật
 • C. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương
 • D. Tổ chức hoạt động phòng chống lũ lụt ở địa phương

Câu 12: Một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em:

 • A. Bố mẹ đi đăng kí cấp sổ đỏ
 • B. Đăng kí cấp lại sổ hộ khẩu gia đình
 • C. Xin công chứng một số giấy tờ
 • D. tất cả các ý trên

Câu 13: Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?

 • A. Phát triển kinh tế - xã hội.
 • B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
 • C. Đảm bảo quốc phòng và an ninh.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Ủy ban nhân dân do cơ quan nào bầu ra?

 • A. Hội đồng nhân dân.
 • B. Quốc hội.
 • C. Chính phủ.
 • D. Nhân dân.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)


 • 34 lượt xem