Trắc nghiệm công dân 7 bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 9: Khoan dung. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hành vi nào không đúng khi xây dựng gia đình văn hóa

 • A. Là chủ tịch xã Ông H luôn bao che cho con mình để đạt thành tích gia đình văn hóa
 • B. Gia đình Ông B luôn giúp đỡ mọi người lúc khó khăn
 • C. Ông H luôn chăm lo cho gia đình chu đáo, với mọi người Ông có thái độ hòa nhã
 • D. Ông B dạy dỗ các con luôn sống yêu thương giúp đỡ mọi người, không làm những việc sai trái

Câu 2: Gia đình văn hóa là gia đình:

 • A. Hòa thuận
 • B. Hạnh phúc, chan hòa với mọi người
 • C. Đoàn kết với mọi người
 • D. A, B, C đúng

Câu 3: Gia đình ông Q buôn bán thuốc phiện, gia đình luôn sống vui vẻ và hạnh phúc và rất hay ủng hộ tiền cho thôn và xã để xây dựng nhà văn hóa. Gia đình ông Q có đạt gia đình văn hóa không?

 • A. Không vì gia đình ông Q vi phạm pháp luật vì buôn bán hàng cấm.
 • B. Có vì gia đình ông Q sống vui vẻ hạnh phúc không có bất đồng .
 • C. Có vì gia đình ông Q có công trong việc ủng hộ xây dựng nhà văn hóa.
 • D. Cả A và B.

Câu 4: Ý nghĩa của gia đình:

 • A. Là tổ ấm nuôi dưỡng con người.
 • B. Góp phần làm cho xã hội ổn định.
 • C. Gia đình văn minh thì xã hội mới tiến bộ
 • D. A, B, C

Câu 5: Câu nói: Gia đình là tế bào của xã hội nói về điều gì?

 • A. Vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội.
 • B. Tính chất của gia đình.
 • C. Mục đích của gia đình.
 • D. Đặc điểm của gia đình.

Câu 6: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là?

 • A. Gia đình đoàn kết.
 • B. Gia đình hạnh phúc.
 • C. Gia đình vui vẻ.
 • D. Gia đình văn hóa.

Câu 7: Góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?

 • A. Chăm ngoan, học giỏi.
 • B. Kính trọng, giúp đỡ ông bà.
 • C. Không ăn chơi đua đòi.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 8: Thời xưa, chỉ có con trai mới được đi học còn con gái phải ở nhà cơm nước. Điều kiện đó đến ngày nay có được công nhận là gia đình có văn hóa không?

 • A. Có vì chỉ có con trai mới đủ sức khỏe đi học.
 • B. Có vì con gái yêu đuối nên chỉ phù hợp với việc nhà.
 • C. Không vì nam và nữ bình đẳng.
 • D. Cả A và B.

Câu 9: Ai là người có thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa tại các xã, phường, thị trấn?

 • A. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
 • B. Trưởng công an xã, phường, thị trấn.
 • C. Chủ tịch UBND huyện.
 • D. Chủ tịch UBND tỉnh.

Câu 10: Gia đình nhà hàng xóm có chồng suốt ngày rượu say đánh vợ, con trai thì bị nghiện, trộm cắp và bị bắt đi tù; con gái đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Toán; vợ sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Gia đình này có đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa không?

 • A. Không vì con bị đi tù.
 • B. Không vì chồng thì nghiện rượu đánh vợ.
 • C. Có vì có con gái đạt giải cao và vợ sống hòa thuận với láng giềng.
 • D. Cả A và B.

Câu 11: Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

 • A. Xây dựng xã hội tươi đẹp.
 • B. Xây dựng xã hội lành mạnh.
 • C. Xây dựng xã hội phát triển.
 • D. Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.

Câu 12: Để xây dựng gia đình văn hoá mỗi người trong gia đình cần phải làm gì?

 • A. Không ham những thú vui không lành mạnh
 • B. Không sa vào tệ nạn xã hội
 • C. Sống có trách nhiệm với gia đình
 • D. A, B,C đúng

Câu 13: Biểu hiện của gia đình văn hóa là?

 • A. Bố mẹ yêu thương con cái.
 • B. Con cái có quyền góp ý với bố mẹ những việc lớn trong gia đình.
 • C. Sống hòa thuận, đoàn kết với hàng xóm láng giềng.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Câu nói: Gia đình là tế bào của xã hội nói về điều gì ?

 • A. Vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội.
 • B. Tính chất của gia đình.
 • C. Mục đích của gia đình.
 • D. Đặc điểm của gia đình.

Câu 15: Biểu hiện của gia đình không có văn hóa là?

 • A. Con cái đánh bố mẹ.
 • B. Bố mẹ ly thân.
 • C. Không tham gia các hoạt động tập thể tại địa phương.
 • D. Cả A, B, C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa


 • 98 lượt xem