Trắc nghiệm công dân 7 bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Con dại cái mang" muốn nói đến trách nhiệm của ai đối với trẻ em

 • A. Gia đình
 • B. Nhà trường
 • C. Xã hội
 • D. Nhà nước

Câu 2: Quyền được bảo vệ trẻ em không bao gồm những quyền nào sau đây?

 • A. Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể
 • B. Quyền được khai sinh có quốc tịch
 • C. Quyền được học tập dạy dỗ
 • D. Quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm

Câu 3: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là?

 • A. Hiến pháp.
 • B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 • C. Luật hôn nhân và gia đình.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 4: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là?

 • A. Hiến pháp.
 • B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 • C. Luật hôn nhân và gia đình.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 5: Gia đình nhà trường khuyến khích các em học tốt, tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu thể hiện quyền nào sau đây?

 • A. Quyền được chăm sóc
 • B. Quyền được giáo dục
 • C. Quyền được vui chơi giải trí
 • D. Quyền được bảo vệ

Câu 6: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào của trẻ em:

 • A. Quyền được chăm sóc
 • B. Quyền được giáo dục
 • C. Quyền được bảo vệ
 • D. Quyền được sống chung với ba mẹ

Câu 7: Biểu hiện của quyền được giáo dục là?

 • A. Trẻ em được đi học.
 • B. Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.
 • C. Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
 • D. Cả A, B, C

Câu 8: Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. Hành động đó vi phạm quyền nào?

 • A. Quyền được bảo vệ.
 • B. Quyền được chăm sóc.
 • C. Quyền được giáo dục.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 9: Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em, cô giáo đánh đạp học sinh mẫu giáo. Các hành vi đó vi phạm đến quyền nào?

 • A. Quyền được bảo vệ.
 • B. Quyền được chăm sóc.
 • C. Quyền được giáo dục.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 10: Trẻ em là người bao nhiêu tuổi?

 • A. Dưới 12 tuổi.
 • B. Dưới 14 tuổi.
 • C. Dưới 16 tuổi.
 • D. Dưới 18 tuổi.

Câu 11: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gồm những quyền nào?

 • A. Quyền được bảo vệ.
 • B. Quyền được chăm sóc.
 • C. Quyền được giáo dục.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 12: Vì D là con riêng của chồng nên mẹ D không cho D đi học, chỉ cho E là con chung của D và chồng đi học. Việc làm đó vi phạm quyền nào?

 • A. Quyền được bảo vệ.
 • B. Quyền được chăm sóc.
 • C. Quyền được giáo dục.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 13: Biểu hiện của quyền được bảo vệ là?

 • A. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch.
 • B. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể.
 • C. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là?

 • A. Cha mẹ.
 • B. Người đỡ đầu.
 • C. Người giúp việc.
 • D. Cả A,B.

Câu 15: Biểu hiện của quyền được chăm sóc là?

 • A. Trẻ em được sống chung với bố mẹ.
 • B. Trẻ em được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
 • C. Trẻ em tàn tật được giúp đỡ trong việc phục hồi chức năng.
 • D. Cả A, B, C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam


 • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021