Trắc nghiệm địa lí 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các nước phát triển chịu trách nhiệm nhất định trong việc gây ra

 • A. ô nhiễm không khí trên thế giới.
 • B. hiệu ứng nhà kính trên toàn câu.
 • C. ô nhiễm ở nước đang phát triển.
 • D. ô nhiễm ở chính đất nước mình.

Câu 2: Nguyên nhân nào sau đây không phải làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị huỷ hoại nghiêm trọng?

 • A. Rất giàu về tài nguyên khoáng sản, rừng, đất trồng.
 • B. Nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế - xã hội.
 • C. Thiêu vốn, thiếu công nghệ, hâu quả chiến tranh

Câu 3: Thách thức lớn nhất của các nước đang phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoai từ các nước phát triển là về

 • A. làm thay đôi cơ cấu kinh tế.
 • B. giải quyết một phần về việc làm.
 • C. ô nhiêm và suy thoái môi trường.
 • D. cải thiện cơ sở vật chất kĩ thuật.

Câu 4: Những biện pháp nào sau đây cần được thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường ở các nước đang phát triển?

 • A. Phát quang rừng làm đồng cỏ, tập trung tự túc lương thực tại chỗ.
 • B. Tăng cường khai thác khoáng sản, khai thác rừng ở quy mô lớn.
 • C. Áp dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao đời sống nhân dân.
 • D Xoá đói, giảm nghèo, thu hút mạnh đầu tư của các nước ngoài.

Câu 5: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là

 • A. Xung đột chính trị xảy ra khắp nơi.
 • B. Nhiều tài nguyên đang bị cạn kiệt, trong khi sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng.
 • C. Bệnh dịch, nạn thiếu lương thực ngày càng tăng.
 • D. Ô nhiễm môi trường nước và không khí ngày càng tăng.

Câu 6: Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở tài nguyên

 • A. Khí hậu.
 • B. Đất.
 • C. Khoáng sản.
 • D. Nước.

Câu 7: Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự

 • A. Phát triển du lịch.
 • B. Phát triển nông nghiệp.
 • C. Phát triển công nghiệp.
 • D. Phát triển ngoại thương.

Câu 8: Các trung tâm phát tán khí thải lớn nhất của thế giới là

 • A. Các nước EU, Nhật Bản, Hoa Kì.
 • B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.
 • C. Các nước ở Mĩ La tinh, châu Phi.
 • D. Các nước ở châu Á, châu Phi, Mĩ La tinh.

Câu 9: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng ?

 • A. Nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo.
 • B. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cán bộ khoa học kĩ thuật.
 • C. Hậu quả chiến tranh và xung đột triền miên.
 • D. Gánh nặng nợ nước ngoài, sức ép dân số, bùng nổ dân số, nạn đói.

Câu 10: Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là

 • A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm.
 • B. Chậm phát triển về kinh tế - xã hội.
 • C. Chiến tranh và xung đột triền miên.
 • D. Nhiều công ti xuyên quốc gia dã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước, đang phát triển.

Câu 11: Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

 • A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.
 • B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ.
 • C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.
 • D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi.

Câu 12: Ý nào dưới đây là nguyên nhân làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc tăng nhanh và thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa ở các nước đang phát triển ?

 • A. Đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng rừng.
 • B. Đốt nương làm rẫy,phá rừng để lấy gỗ,củi,mở rộng diện tích canh tác và đồng cỏ.
 • C. Phát triển du lịch sinh thái.
 • D. Phát triển công nghiệp và đô thị.

Câu 13: Loài người đang đứng trước mâu thuẫn giữa sự phát triển

 • A. tài nguyên và sự phát triển nền sản xuất xã hội.
 • B. tài nguyên và sự phát triển khoa học công nghệ,
 • C. sản xuất xã hội và sự phát triển khoa học kĩ thuật.
 • D. sản xuất xã hội và phát triển chất lượng cuộc sống.

Câu 14: Phát triển bền vững là bảo đảm cho con người có đời sông vật chât, tinh thân ngày càng cao trong

 • A. môi trường sống lành mạnh.
 • B. tinh hình an ninh toàn cầu tốt.
 • C. nền kinh tế tăng trưởng cao.
 • D. xã hội đảm bảo sự ổn định.

Câu 15: Dấu hiệu nào sau đây không phải là sự biểu hiện sự mất cân bằng sinh thái môi trường?

 • A. Lỗ thủng tầng ô dôn.
 • B. Nhiệt độ Trái Đất tăng,
 • C. Gia tăng hạn hán, lũ.
 • D. Cạn kiệt khoáng sản.

Câu 16: Chất lượng cuộc sống thể hiện ở tất cả các khía cạnh

 • A. vật chất, tinh thần, môi trường.
 • B. kinh tế, giáo dục, an ninh.
 • C. thu nhập, giáo dục, sức khoẻ.
 • D. Vật chất, y tế, an ninh

Câu 17: Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có

 • A. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lanh mạnh.
 • B. Đời sống vật chát, tinh thần ngày càng đầy đủ.
 • C. Sức khỏe và tuổi thọ ngày càng cao.
 • D. Môi trường sống an toàn, mở rộng.

Câu 18: Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam ?

 • A. Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững.
 • B. Phát triển song hành với đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng.
 • C. Quá trình phát triển phải đảm bảo một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.
 • D. Giảm thiểu phát thải các chất khí vào môi trường thông qua việc giảm bớt sản xuất công nghiệp.

Câu 19: Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường ?

 • A. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất.
 • B. Hội nghị các nước ASEAN.
 • C. Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ.
 • D. Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về vấn đề môi trường

 • A. Hiện nay môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng
 • B. Sự phát triển khoa học kĩ thuật là nguyên nhân ô nhiêm môi trường
 • C. Phải bằng mọi cách sử dụng họp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 • D. Giải quyết vấn đề môi trường cần cả chính trị, kinh tế và khoa học.

Câu 21: Việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quôc gia và toàn thể loài người, không phải vì

 • A. môi trường là không thể chia cắt được
 • B. Các phản ứng dây chuyền ở môi trường
 • C. quy luật tuần hoàn vật chất, năng lượng
 • D. tài nguyên tự nhiên phân bố không đều

Câu 22: Đóng góp lớn nhất vào việc phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính là các nước phát triển nhất trên thế giới về

 • A. công nghiệp.
 • B. nông nghiệp
 • C. giao thông.
 • D. dịch vụ.

Câu 23: Khó khăn về mặt kinh tế - xã hội mà các nước đang phát triển gặp phải khi giải quyết vấn đề môi trường không phải là

 • A. thiếu vốn, thiếu công nghệ.
 • B. tỉ trọng nông nghiệp còn lớn.
 • C. gánh nặng nợ các nước ngoài.
 • D. dân nhiều nơi còn đói nghèo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm Địa Lí 10