Trắc nghiệm địa lí 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở Nam Bộ :

 • A. Không có bão.
 • B. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
 • C. Bão chỉ diễn ra vào các tháng đầu năm.
 • D. Bão chỉ diễn ra vào đầu mùa mưa.

Câu 2: Lũ quét là loại thiên tai bất thường vì.

 • A. không dự báo dễ dàng trước khi xảy ra.
 • B. thường xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh.
 • C. lượng mưa lớn trong thời gian ngắn.
 • D. lượng cát bùn nhiều.

Câu 3: Lũ quét xảy ra ở những nơi có điều kiện nào dưới đây?

 • A. Sườn các cao nguyên, nơi đổ dốc xuống các bề mặt thấp hơn
 • B. Những lưu vực sông suối miền núi có địa hình cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, đất dễ bị bóc mòn
 • C. Ở những đồng bằng thấp, nước sông dâng cao vào mùa lũ
 • D. Tất cả các nơi trên

Câu 4: Ở nước ta bão tập trung nhiều nhất vào :

 • A. Tháng 7.
 • B. Tháng 8.
 • C. Tháng 9.
 • D. Tháng 10.

Câu 5: Dựa vào Atlat Địa lí VN trang 9, từ Thanh Hóa đến Quảng trị bão hoạt động vào thời gian

 • A. tháng VI-X
 • B. tháng VIII-X
 • C. tháng VII-X
 • D. háng VIII- XI

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa lí VN trang 9 từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bão hoạt động vào thời gian

 • A. tháng VII-X
 • B. tháng IX-X
 • C. tháng IX-XI
 • D. tháng VIII- XI

Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lí VN trang 9 từ Quảng Ngãi đến TP.Hồ Chí Minh bão hoạt động vào thời gian

 • A. tháng 9, 10
 • B. tháng 8, 10
 • C. tháng 10, 11
 • D. tháng 11, 12

Câu 8: Vùng thường xảy ra lũ quét là:

 • A. vùng núi phía Bắc
 • B. Đồng bằng sông Hồng
 • C. Tây Nguyên
 • D. Đông Nam Bộ

Câu 9: Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX – X là do

 • A. các hệ thống sông lớn, lưu vực sông lớn
 • B. Mưa kết hợp với triều cường
 • C. Mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về
 • D. Mưa diện rộng, mặt đát thấp xung quanh lại có đê bao bọc

Câu 10: Lũ quét ở miền Bắc thường xảy ra vào các tháng:

 • A. tháng IV – VIII.
 • B. tháng V – IX.
 • C. tháng VI – X.
 • D. tháng VII – XI.

Câu 11: Lũ quét xảy ra ở các tỉnh Duyên hải miền Trung vào các tháng:

 • A. tháng V – VII.
 • B. tháng VII – IX.
 • C. tháng VIII – X.
 • D. tháng X – XII.

Câu 12: Mưa gây ra lũ quét có cường độ rất lớn trong vài giờ, lượng mưa lên tới:

 • A. 100- 200mm.
 • B. 150- 200mm
 • C. 200- 250mm
 • D. 250- 300mm

Câu 13: Ở miền Bắc tại các thung lũng khuất gió (Sơn La, Bắc Giang) mùa khô kéo dài:

 • A. 2- 3 tháng
 • B. 3- 4 tháng
 • C. 4- 5 tháng
 • D. 5- 6 tháng

Câu 14: Lũ quét thường xảy ra ở vùng núi phía Bắc vào thời gian :

 • A. Từ tháng 5 đến tháng 9.
 • B. Từ tháng 6 đến tháng 10.
 • C. Từ tháng 7 đến tháng 11.
 • D. Từ tháng 4 đến tháng 8.

Câu 15: Ở đồng bằng Nam Bộ mùa khô kéo dài:

 • A. 6-7 tháng
 • B. 3- 4 tháng
 • C. 4- 5 tháng
 • D. 5- 6 tháng

Câu 16: Mùa khô kéo dài 6- 7 tháng ở:

 • A. Đồng bằng Nam Bộ
 • B. Tây Nguyên
 • C. vùng ven biển cực Nam Trung Bộ
 • D. Bắc Trung Bộ

Câu 17: Lượng thiếu hụt nước vào mùa khô không nhiều ở:

 • A. miền Bắc.
 • B. Nam Bộ.
 • C. vùng Nam Trung Bộ.
 • D. Tây Nguyên

Câu 18: Nơi khô hạn kéo dài đến 4- 5 tháng là:

 • A. các thung lũng khuất gió (Sơn La, Bắc Giang)
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. các vùng thấp của Tây Nguyên
 • D. Vùng ven biển cực Nam Trung Bộ

Câu 19: Phương hướng phòng chống khô hạn lâu dài

 • A. xây dựng hệ thống thủy lợi hợp lí.
 • B. thay đổi cơ cấu giống cây trồng.
 • C. áp dụng biện pháp kĩ thuật canh tác tiên tiến.
 • D. thay đổi cơ cấu mùa vụ hợp lí.

Câu 20: Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, thời gian có nhiều bão là :

 • A. Từ tháng 6 đến tháng 10.
 • B. Từ tháng 8 đến tháng 10.
 • C. Từ tháng 10 đến tháng 11.
 • D. Từ tháng 10 đến tháng 12.

Câu 21: Gió mùa Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời gian :

 • A. Nửa đầu mùa hè.
 • B. Cuối mùa hè.
 • C. Đầu mùa thu - đông.
 • D. Cuối mùa xuân đầu mùa hè.

Câu 22: Vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây Nam khô nóng là :

 • A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • B. Bắc Trung Bộ.
 • C. Tây Nguyên.
 • D. Tây Bắc.

Câu 23: Ở nước ta 70% số cơn bão trong toàn mùa bão nhiều nhất vào tháng

 • A. 7.
 • B. 8.
 • C. 9
 • D. 10

Câu 24: Đồng bằng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn các vùng khác vì

 • A. lượng mưa ở Duyên hải miền Trung thấp hơn.
 • B. lượng mưa lớn nhưng rải ra trong nhiều tháng nên mưa nhỏ hơn.
 • C. do địa hình dốc ra biển lại không có đê nên dễ thoát nước.
 • D. mật độ dân cư thấp hơn, ít có những công trình xây dựng lớn.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lí 12 trang 62


Trắc nghiệm địa lí 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (P3) Trắc nghiệm địa lí 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (P1)
 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021