Trắc nghiệm Hoá học 8 học kì I (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoá học 8 học kì I (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn đáp án sai

 • A. Kim cương và than chì đều cấu tạo từ nguyên tố C
 • B. Kim cương rất quý và đắt tiền
 • C. Than chì màu trắng trong
 • D. Có thể điều chế kim cương nhân tạo bởi nung than chì dưới áp suất cao, trên 6000 atm ở nhiệt độ khoảng 1500 độ C

Câu 2: Cho điện tích hạt nhân của X là . Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 14. Xác định nguyên tố và số khối

 • A. Nguyên tố P và A=30
 • B. Nguyên tố Si và A= 29
 • C. Nguyên tố P và A=31
 • D. Nguyên tố Cl và A=35.5

Câu 3: Chọn đáp án đúng

 • A. Nhôm là phi kim đơn chất
 • B. Khí metan được gọi là hợp chất hữu cơ
 • C. Oxi chiếm khối lượng ít nhất vỏ trái đất
 • D. Số p = số n

Câu 4: Kí hiệu Fe cho biết:

 • A. Kí hiệu hóa học của nguyên tố sắt
 • B. Một nguyên tử sắt
 • C. Nguyên tử khối của Fe là 56 đvC
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Cho điện tích hạt nhân Cl=. Xác định số khối, số e, số e lớp ngoài cùng.

 • A. Só e=17, số khối là 35.5 số e lớp ngoài cùng là 7
 • B. Số e=17, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 8
 • C. Số e= 18, số khối là 35, số e lớp ngoài cùng là 5
 • D. Số e=18, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 6

Câu 6: Hạt nhân nguyên tử (Y) có 17 electron. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (Y) là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 7

Câu 7: Dựa vào đấu hiệu nào để phân biệt phân tử của đơn chất và phân tử của hợp chất

 • A. Hình dạng
 • B. Kích thước
 • C. Phân tử khối
 • D. Số lương nguyên tử của phân tử

Câu 8: Photpho có mấy dạng và tồn tại ở những dạng hình thù nào

 • A. Dạng rắn và dạng tinh khiết
 • B. Trắng, đỏ, đen
 • C. Chỉ có đỏ
 • D. Đáp án A&B

Câu 9: Khối lượng của sắt chứa trong 6,05 gam là bao nhiêu trong các giá trị sau?

 • A. 0,5 gam
 • B. 1,2 gam
 • C. 1,3 gam
 • D. 1,4 gam

Câu 10: Ý nghĩa của công thức hóa học

 • A. Nguyên tố nào tạo ra chất
 • B. Phân tử khối của chất
 • C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất
 • D. Tất cả đáp án

Câu 11: Từ công thức hóa học của có thể suy ra được những gì

 • A. do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên
 • B. Có 3 nguyên tử oxi trog phân tử
 • C. Phân tử khối là 96 đvC
 • D. Tất cả đáp án

Câu 12: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

 • A. , phân tử khối là 85
 • B. , phân tử khối là 86
 • C. Không có hợp chất thỏa mãn
 • D. , phân tử khối là 100

Câu 13: Chọn đáp án đúng

 • A. Công thức hóa học của đồng là Cu
 • B. 3 phân tử oxi là
 • C. do 2 nguyên tố Canxi, 1 nguyên tố oxi tạo thành
 • D. Tất cả đáp án trên

Câu 14: 3 nghĩa là như thế nào

 • A. 3 phân tử nước
 • B. Có 3 nguyên tố nước trong hợp chất
 • C. 3 nguyên tố oxi
 • D. Tất cả đều sai

Câu 15: Chọn đáp án sai

 • A. CO là cacbon oxit
 • B. Ca là công thức hóa học của canxi
 • C. có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử
 • D. Tất cả đáp án

Câu 16: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

 • A. Ca
 • B. Na
 • C. K
 • D. Fe

Câu 17: Cho hợp chất A chứa 3 nguyên tố: Ca, C, O với tỉ lệ khối lượng là 40% Ca, 12%C, 48%O. Xác định CTHH của X.

 • A. CaCO.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Chọn đán án đúng nhất

 • A. Số p=số e
 • B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron
 • C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân
 • D. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 19: Hợp chất A trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau (X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Tìm CTHH của A

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Chọn câu sai

 • A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia
 • B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị
 • C. Quy tắc hóa trị : x.a=y.b
 • D. Photpho chỉ có hóa trị IV

Câu 21: Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 232 độ C. Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 180 độ C. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết hay có trộn lẫn chất khác? Giải thích.

 • A. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn hơn thiếc nguyên chất.
 • B. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy khác thiếc (thấp hơn thiếc nguyên chất). Pha thêm chì để hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, tiên cho việc hàn kim loại bằng thiếc.
 • C. Thiếc hàn là chất tinh khiết vì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.
 • D. Thiếc hàn là chất tinh khiết vì có nhiệt độ nóng chảy

Câu 22: Một hợp chất gồm 2 nguyên tố C và O. Tỉ số khối lượng của C và O là 3 : 4. Biết phân tử khối là 28. Tìm CTHH của hợp chất đó.

 • A. CO.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 23: Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

a. Tên và KHHH của A.

b. Số e của A.

c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?

 • A. Oxi (O); số e =16; A nặng gấp 16 lần nguyên tử H và 1 lần nguyên tử O
 • B. Lưu huỳnh (S); số e =16; A nặng gấp 32 lần nguyên tử H và 2 lần nguyên tử O
 • C. Lưu huỳnh (S); số e =16; A nặng gấp 16 lần nguyên tử H và 2 lần nguyên tử O
 • D. Lưu huỳnh (S); số e =16; A nặng gấp 16 lần nguyên tử H và 1 lần nguyên tử O

Câu 24: Cho hợp chất của X là XO và Y là . Công thức của XY là

 • A. XY
 • B.
 • C.
 • D. Tất cả đáp án.

Câu 25: Hiện tượng vật lý là

 • A. Hiện tượng chất bến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
 • B. Hiện tượng chất bến đổi có tạo ra chất khác
 • C. Hòa tan nước muối
 • D. Đốt cháy

Câu 26: Hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

 • A. Cho quả trứng gà vào trong ly chứa axit clihiđric thid trứng nổi lên rồi chìm xuống trông rất lạ mắt
 • B. Người ta đập trứng gà ra tô để làm trứng tráng
 • C. Trứng được để lâu ngày rồi bị thối
 • D. Khi bật bếp ga thì khí trong bếp ga cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt tạo khí cacbonic và hơi nước

Câu 27: Hiện tượng hóa học là

 • A. Hiện tượng chất bến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
 • B. Hiện tượng chất bến đổi có tạo ra chất khác
 • C.
 • D. Cho đường hòa tan với nước muối

Câu 28: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

 • A. Thanh sắt để lâu ngày trong không khí sẽ bị rỉ
 • B. Đèn tín hiệu giao thông chuyển từ màu xanh sang màu vàng rồi màu đỏ
 • C. Nước cho vào tủ lạnh thì đông thành đá, để ngoài không khí sẽ bị chảy ra
 • D. Khi mặt trời mọc những giọt sương long lanh trên những cành cây tan dần

Câu 29: Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tương vật lý và hiện tượng hóa học

 • A. Sự thay đổi về màu sắc của chất
 • B. Sự xuất hiện chất mới
 • C. Sự thay đổi về trạng thái của chất
 • D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 30: Hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

 • A. Hòa tan đường vào nước rồi vắt thêm ít nước chanh ta được một cốc nước giải khát
 • B. Khi đốt cháy lưu huỳnh trong oxi cho ngọn lửa màu xanh và khí mùi hắc
 • C. Rượu loãng để lâu ngày trong không khí thường bị chua
 • D. Cho vôi sống vào nước có hiện tượng sôi và tỏa nhiệt mạnh tạo vôi tôi

Câu 31: Hiên tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý

a. Hiện tượng thủy triều

b. Băng tan

c. Nến cháy bị nóng chảy

d. Nước chảy đá mòn

e. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí lưu hình đioxit

 • A. Tất cả đáp án
 • B. a,b,c
 • C. a,b
 • D. c,d,e

Câu 32: Hướng dẫn giải hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu

 • A. Hiện tượng vật lý vì nhiệt độ
 • B. Thức ăn đổi màu
 • C. Có mùi hôi
 • D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn hoạt sinh gây thối rữa

Câu 33: Chọn câu đúng

 • A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
 • B. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
 • C. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
 • D. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn

Câu 34: Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

 • A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần
 • B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí
 • C. Natri cháy trong không khí thành
 • D. Tất cả đáp án

Câu 35: Khẳng định đúng

Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩn phải chứa

 • A. Số nguyên tử trong mỗi chất
 • B. Số nguyên tử mỗi nguyên tố
 • C. Số nguyên tố tạo ra chất
 • D. Số phân tử của mỗi chất

Câu 36: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học?

 • A. Đất đèn () tác dụng với nước tạo ra khí axetilen ($C_{2}H_{2}$)
 • B. Bơm khí vào bóng bay
 • C. Quả bóng bay bay lên không trung rồi nổ tung
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 37: Phản ứng hóa học là

 • A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất
 • B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác
 • C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới
 • D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Câu 38: Chọn đáp án đúng

Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohidric thấy sinh ra khí

 • A.Khí đó là khí clo
 • B.Khí cần tìm là khí hidro
 • C.Thấy có nhiều hơn một khí
 • D.Không xác định

Câu 39: Dấu hiệu của phản ứng hóa học

 • A. Thay đổi màu sắc
 • B. Tạo chất bay hơi
 • C. Tạo chất kết tủa
 • D. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng
 • E. Tất cả đáp án

Câu 40: Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (). Sản phẩm tạo thành là

 • A. Sinh ra khí clo
 • B. Sản phẩm là
 • C. Sinh ra nước muối NaCl
 • D.
Xem đáp án
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021