Trắc nghiệm hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 35:Bài thực hành 5. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi cho viên kẽm (Zn) vào dung dịch HCl sẽ có hiện tượng gì xảy ra:

 • A. Dung dịch sôi lên, có khí thoát ra và viên kẽm tan dần
 • B. Có kết tủa trắng
 • C. Không có hiện tượng gì
 • D. Xuất hiện vẩn đục

Câu 2: Khi cho khí tác dụng với $CuO$ ở nhiệt độ cao có hiện tượng gì xảy ra?

 • A. CuO chuyển từ xanh sang đỏ
 • B. CuO chuyền từ đen sang xanh
 • C. CuO chuyển từ đen sang đỏ
 • D. CuO chuyển từ đỏ sang xanh

Câu 3: Khi viên kẽm tác dụng với HCl có khí thoát ra. Đốt khí đó trong không khí có màu:

 • A. Vàng
 • B. Da cam
 • C. Xanh
 • D. Đỏ

Câu 4: Cho từ từ 3,25 gam kẽm viên vào 120 ml dung dịch HCl 1M. Thể tích khí hidro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là:

 • A. 1,12 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 3,36 lít
 • D. 4,48 lít

Câu 5: Điều chế khí hidro trong phong thi nghiệm người ta có thể dùng kim loại kẽm, magie, nhôm cho tác dụng với dung dịch axit clohidric hoặc axit sunfuric loãng. Nếu lượng khí hidro sinh ra bằng nhau trong mỗi trường hợp thì dùng kim loại nào phản ứng với axit nào sẽ có khối lượng chất tham gia phản ứng nhỏ nhất?

 • A. Axit clohidric và nhôm
 • B. Axit sunfuric và magie
 • C. Axit sunfuric và kẽm
 • D. Axit clohidric và magie
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 35 hóa học 8: Bài thực hành 5 Điều chế - thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021