Trắc nghiệm hóa học 8 bài 14 : Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa chất với một lượng nhỏ để:

 • A. Tiết kiệm về mặt kinh tế
 • B. Giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường
 • C. Giảm độ phát hiện, tăng độ nhạy của phép phân tích
 • D. Cả 3 đều đúng

Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A. Giữa thanh sắt ta được chất mới là mạt sắt
 • B. Thanh sắt bị gỉ tạo ra chất mới là gỉ sắt( sắt oxit)
 • C. Làm lạnh nước lỏng đến ta được chất mới là nước rắn
 • D. Cho đường vào nước ta được chất mới là nước đường

Câu 3: Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Đâu là dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra?

 • A. Chất canxi cacbonat trong vỏ trứng bị hòa tan
 • B. Có hiện tượng xủi bọt khí
 • C. A và B đúng
 • D. Không có rõ hiện tượng phản ứng hóa học

Câu 4: Chọn câu sai:

 • A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử được bảo toàn, không tự nhiên snh ra hoặc mất đi
 • B. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phân chia
 • C. Trong phản ứng hóa học, các phân tử bị phân chia
 • D. Trong phản ứng hóa học, các phân tử bị phá vỡ

Câu 5: Những hiện tượng sau đây, đâu là hiện tượng hóa học?

(1). Về mùa hè thức ăn thường bị ôi thiu

(2). Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi

(3). Các quả bóng bay trên trời rồi nổ tung

(4). Cháy rừng gây ô nhiễm lớn cho môi trường

(5). Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực trái đất tan dần

 • A. (1), (2) và (4)
 • B. (1), (2), (3) và (5)
 • C. (2), (3) và (4)
 • D. (1), (2) và (5)

Câu 6: Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn?

 • A. Hạt phân tử
 • B. Hạt nguyên tử
 • C. Cả hai loại hạt trên
 • D. Không có loại hạt nào được bảo toàn

Câu 7: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học?

 • A. Trộn xi măng, cát với sữa vôi được một khối dẻo gọi là vữa dùng trong xây dựng
 • B. Cho đất đèn tác dụng với nước sinh ra khí axetilen($C_{2}H_{2}$) và chất bột màu trắng
 • C. Xe đang chạy vớ tốc độ cao, bỗng gặp chướng ngại vật và thắng lại thì nơi tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường sẽ để lại vết
 • D. Nước đuộc hút lên cao rồi cho chảy xuống tự do để tạo phong cảnh đẹp

Câu 8: Khi nung thanh sắt trong không khí htif khối lượng thanh sắt phản ứng sẽ:

 • A. Tăng lên
 • B. Giảm di
 • C. Không đổi
 • D. Không xác định

Câu 9: Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

 • A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần
 • B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí SO2
 • C. Natri cháy trong không khí thành Na2O
 • D. Tất cả đáp án

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây có sự biến đổi hóa học

 • A. Sắt được cắt nhỏ thành nhiều đoạn
 • B. Rượu để lâu trong không khí bị chua
 • C. Đèn tín hiệu chuyển từ xanh sang đỏ
 • D. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi có dòng điện đi qua
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 14 hóa học 8: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học


 • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021