Trắc nghiệm hóa học 8 bài 30 : Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 30: Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lấy cùng số mol các chất ; $AgNO_{3}$, $KNO_{3}$; $KMnO_{4}$ đem nhiệt phân. Để thu được thể tích oxi nhiều nhất thì phải nhiệt phân hợp chất nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4,48 lít (đktc). Dùng chất nào sau đây để khối lượng là nhỏ nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho phản ứng .

Cần lấy bao nhiêu gam để điều chế lượng oxi tác dụng vừa đủ với bari tạo thành 36,72 gam oxit?

 • A. 40,5 gam
 • B. 60,5 gam
 • C. 29,5 gam
 • D. 38,72 gam

Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam . Thể tích $O_{2}$ (đktc) thu được là:

 • A. 1,12 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 3,36 lít
 • D. 4,48 lít

Câu 5: Muốn điều chế được 2,8 lít (đktc) khí thì khối lượng $KMnO_{4}$ cần nhiệt phân là:

 • A. 39,5g
 • B. 40,5g
 • C. 41,5g
 • D. 42,2g

Câu 6: Để có oxi tác dụng đủ với 7,2 gam cacbon thì khối lượng cần nhiệt phân là:

 • A. 49 gam
 • B. 48 gam
 • C. 47 gam
 • D. 46 gam

Câu 7: Để có 6,4 gam oxi thì thể tích nước cần phải điện phân là:

 • A. 6,2 ml
 • B. 7,2 ml
 • C. 8,2 ml
 • D. 9,2 ml
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 30 hóa học 8: Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021