Trắc nghiệm hóa học 8 bài 39: Bài thực hành 6: Tính chất hóa học của nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 39: Bài thực hành 6: Tính chất hóa học của nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi cho Na tác dụng với nước có hiện tượng gì?

 • A. Na tan dần và chạy trên mặt nước
 • B. Na chuyển đen
 • C. Na bốc hơi
 • D. Na hóa lỏng

Câu 2: Khi cho nước vào vôi sống sẽ có hiện tượng gì?

 • A. Xuất hiện kết tủa đen
 • B. Xuất hiện kết tủa xanh
 • C. Cốc đựng nóng lên và có khí thoát ra
 • D. Cốc đựng bốc cháy

Câu 3: Khi đưa quỳ tím vào dung dịch quỳ tím có màu:

 • A. Đỏ
 • B. Xanh
 • C. Tím
 • D. Vàng

Câu 4: Nếu cho phenolphatlein vào dung dịch thì dung dịch có màu:

 • A. Tím
 • B. Xanh
 • C. Hồng
 • D. Vàng

Câu 5: Khi cho oxit bazơ BaO tác dụng với nước ta được dung dịch:

 • A. BaOH
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 39 hóa học 8: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021