Trắc nghiệm hóa học 8 bài 33: Điều chế khí hiđro- Phản ứng thế

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 33:Điều chế khí hiđro- Phản ứng thế. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hiện tượng khi cho viên kẽm (Zn) vào vào dung dịch HCl là:

 • A. Kết tủa trắng
 • B. Có thoát khí màu nâu đỏ
 • C. Dung dịch có màu xanh lam
 • D. Viên kẽm tan dần, có khí không màu thoát ra

Câu 2: Cho Al tác dụng tác dụng với loãng tạo ra mấy sản phẩm

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 3: Điều chế hidro trong công nghiệp, người ta dùng:

 • A. Cho
 • B.
 • C. Điện phân nước
 • D. Khí dầu hỏa

Câu 4: Chọn đáp án đúng:

 • A. Phản ứng giữa Fe và HCl là phản ứng oxi hóa – khử
 • B. Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất và hợp chất
 • C. là phản ứng khử
 • D. Khí nặng hơn không khí

Câu 5: Sau phản ứng Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?

 • A. Đỏ
 • B. Xanh nhạt
 • C. Cam
 • D. Tím

Câu 6: Chọn đáp án sai:

 • A. Kim loại dùng trong phòng thí nghiệm phản ứng với hoặc $H_{2}SO_{4}$ loãng là Na
 • B. Hidro ít tan trong nước
 • C. Dung dịch để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là loãng
 • D. + 2$HCl$ → $FeCl_{2}$ + $H_{2}$

Câu 7: Để nhận biết hidro ta dùng:

 • A. Que đóm đang cháy
 • B. Oxi
 • C. Fe
 • D. Quỳ tím

Câu 8: Cho 6,5g Zn phản ứng với axit clohidric thấy có khí bay lên với thể tích là

 • A. 22,4 lít
 • B. 0,224 lít
 • C. 2,24 lít
 • D. 4,8 lít

Câu 9: Để thu khí hidro trong phòng thí nghiệm bằng cách đẩy nước người ta dựa vào tính chất nào của hidro?

 • A. Nhẹ hơn không khí
 • B. Không tác dụng với không khí
 • C. Không tác dụng với nước
 • D. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước

Câu 10: Tính khối lượng ban đầu của Al khi cho phản ứng với axit sunfuric thấy có 1,68 lít khí thoát ra.

 • A. 2,025g
 • B. 5,24g
 • C. 6,075g
 • D. 1,35g

Câu 11: Cho 13 gam Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Thể tích (đktc) thu được là:

 • A. 1,12 lít
 • B. 2,24 lít
 • C. 3,36 lít
 • D. 4,48 lít

Câu 12: Dung dịch axit được dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là:

 • A. đặc
 • B. đặc
 • C. loãng
 • D. A&B đều đúng

Câu 13: Phản ứng nào dưới đây có thể tạo được khí hidro

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Có mấy phương pháp thu khí hidro?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 15: Cho một thanh sắt nặng 5,53g vào bình đựng dung dịch axit clohidric loang thu được dung dịch A và khí bay lên. Cô cạn dung dịch A được m(g) chất rắn. Hỏi dung dịch A là gì và tìm m

 • A. & m = 113,9825g
 • B. & m = 12,54125g
 • C. & m = 55,3g
 • D. Không xác định được
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 33 hóa học 8: Điều chế khí hiđro Phản ứng thế


 • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021