Trắc nghiệm hóa học 8 bài 13 : Phản ứng hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng

 • A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
 • B. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
 • C. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
 • D. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn

Câu 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

 • A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần
 • B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí
 • C. Natri cháy trong không khí thành
 • D. Tất cả đáp án

Câu 3: Khẳng định đúng

Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩn phải chứa

 • A. Số nguyên tử trong mỗi chất
 • B. Số nguyên tử mỗi nguyên tố
 • C. Số nguyên tố tạo ra chất
 • D. Số phân tử của mỗi chất

Câu 4: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học?

 • A. Đất đèn () tác dụng với nước tạo ra khí axetilen ($C_{2}H_{2}$)
 • B. Bơm khí vào bóng bay
 • C. Quả bóng bay bay lên không trung rồi nổ tung
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 5: Phản ứng hóa học là

 • A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất
 • B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác
 • C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới
 • D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Câu 6: Chọn đáp án đúng

Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohidric thấy sinh ra khí

 • A.Khí đó là khí clo
 • B.Khí cần tìm là khí hidro
 • C.Thấy có nhiều hơn một khí
 • D.Không xác định

Câu 7: Dấu hiệu của phản ứng hóa học

 • A. Thay đổi màu sắc
 • B. Tạo chất bay hơi
 • C. Tạo chất kết tủa
 • D. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng
 • E. Tất cả đáp án

Câu 8: Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (). Sản phẩm tạo thành là

 • A. Sinh ra khí clo
 • B. Sản phẩm là
 • C. Sinh ra nước muối NaCl
 • D.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

 • A. Đốt cao su có mùi hắc rất khó chịu
 • B. Trên bề mặt các hồ tôi vôi để lâu ngày sẽ có lớp màng mỏng màu trắng
 • C. Quả bóng bay trên cao rồi nổ tung
 • D. Khi chiên trứng gà nếu đun quá lửa sẽ có mùi khét

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng

 • A. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (II) sunfua
 • B. Sắt + Clo thành sắt(II) clorua
 • C. Sắt + lưu huỳnh thành sắt (III) sunfat
 • D. Sắt + axit clohidric thành sắt (III) clorua

Câu 11: Cho phản ứng giữa khí nito và khí hidro trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra khí ammoniac. Chọn đáp án đúng

 • A. Tỉ lệ giữa khí nito và hidro là 1:3
 • B. Tỉ lệ giữa khí hidro và nito là 1:2
 • C. Tỉ lệ của nito và ammoniac là 1:2
 • D. Không có đáp án đúng

Câu 12: Trong các quá trình sau, quá trình nào có phản ứng hóa học

(a). Đốt cháy than trong không khí

(b). Làm bay hơi nước muối biển trong quá trình sản xuất muối

(c). Nung vôi

(d). Tôi vôi

(e). Iot thăng hoa

 • A. a,b,c
 • B. b,c,d,e
 • C. a,c,d
 • D. Tất cả đáp án

Câu 13: "Trog phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (1), nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn (2)"

Nhận dịnh nào sau đây đúng?

 • A. (1) đúng, (2) sai
 • B. (1) sai, (2) đúng
 • C. (1), (2) đều đúng và (1) giải thích cho (2).
 • D. (1), (2) đều đúng và (1) không giải thích cho (2)

Câu 14: Một vật bấng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi như thế nào so với khối lượng của vật trước khi bị gỉ?

 • A. Tăng
 • B. Giảm
 • C. Không thay đổi
 • D. Không thể biết được

Câu 15: Chọn đáp án sai

 • A. Hidro + oxi → nước
 • B. Canxi cacbonat→ canxi oxit + khí cacbonic
 • C. Natri + clo → natri clorua
 • D. Đồng + nước → đồng hidroxit
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13 hóa học 8: Phản ứng hóa học


 • 101 lượt xem