Trắc nghiệm hóa học 8 bài 15 : Định luật bảo toàn khối lượng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phản ứng sau:

Lưu huỳnh + khí oxi khí sunfurơ

Nếu đốt cháy 48g lưu huỳnh và thu được 98 gam khí sunfurơ thì khối lượng oxi đã tham gia vào phản ứng là:

 • A. 40 gam
 • B. 44 gam
 • C. 48 gam
 • D. 52 gam

Câu 2: Vì sao khi Mg + HCl thì < $m_{Mg}$ + $m_{HCl}$

 • A. Vì sản phẩn tạo thành còn có khí hidro
 • B.
 • C. HCl có khối lượng lớn nhất
 • D. Tất cả đáp án

Câu 3: Chon khẳng định sai

 • A. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử
 • B. Sự thay đổi liên quan đến electron
 • C. Sự thay đổi liên quan đến notron
 • D. Số nguyên tử nguyên tố được giữ nguyên

Câu 4: Vì sao nung đá vôi thì khối lượng giảm

 • A. Vì khi nung vôi sống thấy xuất hiện khí cacbonic hóa hơi
 • B. Vì xuất hiện vôi sống
 • C. Vì có sự tham gia của oxi
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Cho 9 (g) nhôm cháy trong không khí thu được 10,2 g nhôm oxit. Tính khối lượng oxi

 • A. 1,7 g
 • B. 1,6 g
 • C. 1,5 g
 • D. 1,2 g

Câu 6: Khi phân hủy 2,17g thủy ngân oxit thu được 0,16g oxi. Khối lượng thủy ngân thu được trong thí nghiệm này là:

 • A. 2 gam
 • B. 2,01 gam
 • C. 2,02 gam
 • D. 2,05 gam

Câu 7: Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượn chất phản ứng

 • A. 11,1 g
 • B. 12,2 g
 • C. 11 g
 • D. 12,22 g

Câu 8: Để đốt cháy hết m gam thanh hợp kim nhôm sắt cần 6,39 gam khí clo và tạo thành 7,255 gam hỗn hợp muối sắt clorua. Giá trị của m là:

 • A. 0,865 gam
 • B. 0,81 gam
 • C. 1,12 gam
 • D. 3,86 gam

Câu 9: Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic. Kết luận nào sau đây là đúng

 • A. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng vôi sống
 • B. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí
 • C. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí cacbonic cộng với khối lượng vôi sống
 • D. Không xác định

Câu 10:Chọn đáp án đúng

 • A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
 • B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
 • C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
 • D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

Câu 11: Cho mẩu magie phản ứng với dung dịch axit clohidric. Chon đáp án sai

 • A.Tổng khối lượng chất phản ứng lớn hơn khối lượng khí hidro
 • B.Khối lượng của magie clorua nhỏ hơn tổng khối lượng chất phản ứng
 • C.Khối lượng magie bằng khối lượng hidro
 • D.Tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng chất sản phẩm

Câu 12: Nung 5 tấn đá vôi (canxi cacbonat) thu được 2,8 tấn vôi sống (canxi oxit). Khối lượng khí thoát và không khí là:

 • A. 2 tấn
 • B. 2,2 tấn
 • C. 2,5 tấn
 • D. 3 tấn

Câu 13: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“ Trong 1 phản ứng hóa học ..... khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

 • A. Tổng
 • B. Tích
 • C. Hiệu
 • D. Thương

Câu 14: Định luật bảo toàn khối lượng ( ĐLBTKL) luôn được áp dụng cho:

 • A. Bất kì quá trình nào
 • B. Tát cả các hiện tượng
 • C. Các hiện tượng vật lý
 • D. Tất cả các quá trình chuyển hóa hóa học

Câu 15: Tính khối lượng của vôi sống biết 12 g đá vôi và thấy xuất hiện 2,24 l khí hidro

 • A. 7,6 kg
 • B. 3 mg
 • C. 3 g
 • D. 7,6 g
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15 hóa học 8: Định luật bảo toàn khối lượng


 • 128 lượt xem