Trắc nghiệm hóa học 8 bài 25 : Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 25:Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại M hóa trị (II) thành oxi phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Kim loại M là kim loại nào dưới đây?

 • A. Zn
 • B. Mg
 • C. Ca
 • D. Ba

Câu 2: Khi oxi hóa 2 gam một kim loại M thu được 2,54 gam oxit, trong đó M có hóa trị (IV). M là kim loại nào sau đây? (trong ngoặc là nguyên tử khối của kim loại)

 • A. Fe (56)
 • B. Mn (55)
 • C. Sn (118,5)
 • D. Pb (207)

Câu 3: Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

 • A. + $H_{2}SO_{4}$ → $CuSO_{4}$ + $H_{2}$
 • B. + $H_{2}O$ → $Ca(OH)_{2}$
 • C. → $CaO$ +$CO_{2}$
 • D. + 2$HCl$ → $FeCl_{2}$ + $H_{2}$

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Sự oxi hóa là sự tác dụng của đơn chất với oxi
 • B. Sự oxi hóa là sự tác dụng của hợp chất với oxi
 • C. Sự oxi hóa là sự tác dụng của đơn chất hoặc hợp chất với oxi
 • D. Sự oxi hóa là sự tác dụng của chất đó với oxi đơn chất hoặc với kim loại

Câu 5: Những lĩnh vực quan trọng nhất chỉ khí oxi

 • A. Sự hô hấp
 • B. Sự đốt nhiên liệu
 • C. Dùng trong phản ứng hóa hợp
 • D. Cả A&B

Câu 6: Chọn đáp án đúng

 • A. Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nito oxit để làm chất giảm đau
 • B. Oxi được dung làm chất khử
 • C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi có nhiệt độ tạo thành 2 chất
 • D. Cả 3 đáp án

Câu 7: Sự oxi hóa chậm là:

 • A. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt
 • B. Sự oxi hóa mà không phát sáng
 • C. Sự oxi hóa tỏa nhiệt mà không phát sáng
 • D. Sự bốc cháy

Câu 8: Cho phản ứng + $H_{2}O$ → $Ca(OH)_{2}$. Tính số mol của canxi hidroxit biết khối lương của CaO là 5,6 g

 • A. 0,01 mol
 • B. 1 mol
 • C. 0,1 mol
 • D. 0,001 mol

Câu 9: Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh

 • A. + $S$ → $Al_{2}S_{3}$
 • B. 2 + 3$S$ → $Al_{2}S_{3}$
 • C. 2 + $S$ → $Al_{2}S$
 • D. 3 + 4$S$ → $Al_{3}S_{4}$

Câu 10: Đâu không là phản ứng hóa hợp

 • A. 2 + $O_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ 2$CuO$
 • B. + $O_{2}$ $\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}$ $FeO$
 • C. + $S$ → $MgS$
 • D. + 2$HCl$ → $FeCl_{2}$ + $H_{2}O$

Câu 11: Chọn đáp án sai

 • A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa
 • B. Lò luyện gang dung không khí giàu oxi
 • C. + $H_{2}SO_{4}$ → $CuSO_{4}$ + $H_{2}$ là phản ứng hóa hợp
 • D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Câu 12: Chọn câu đúng

 • A. Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa
 • B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng thu nhiệt
 • C. Phản ứng hóa hợp sinh ra nhiều chất mới
 • D. Oxi là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí

Câu 13: Tại sao bệnh nhân lại cần đến ống thở khi hô hấp không ổn định

 • A. Cung cấp oxi
 • B. Tăng nhiệt độ cơ thể
 • C. Lưu thông máu
 • D. Giảm đau

Câu 14: Oxi hóa hoàn toàn a gam kim loại R, thu được 1,25a gam oxit. Kim loại R đem dùng là:

 • A. Nhôm (Al)
 • B. Sắt (Fe)
 • C. Đồng (Cu)
 • D. Kẽm (Zn)

Câu 15: Cho các câu sai :

(a). Oxi cung cấp cho sự hô hấp của con người

(b). Oxi tác dụng trực tiếp với halogen

(c). Phản ứng hóa hợp là 2 chất phản ứng tạo thành duy nhất 1 chất sản phẩm

(d). Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí

Câu đúng là

 • A. a,b,c
 • B. a,d
 • C. a,c
 • D. cả 3 đáp án
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 25 hóa học 8: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi


 • 43 lượt xem