Giải bài 25 hóa học 8: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

  • 1 Đánh giá

Sự oxi hóa là gì, thế nào là phản ứng hóa hợp, oxi có ứng dụng gì ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi . Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa sự oxi hóa

  • Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

2. Phản ứng hóa hợp

  • Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
  • Ví dụ minh họa

4P + 5O2 → 2P2O5

3. Ứng dụng

  • Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 87 sgk hóa 8

Dùng cụm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

"một chất mới ; sự oxi hóa ; đốt nhiên liệu ; sự hô hấp ; chất ban đầu."

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …………………

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có……………………..được tạo thành từ hai hay nhiều ………………

c) Khí oxi cần cho ………………… của người và động vật và cần để ………………….trong đời sống và sản xuất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 87 sgk hóa 8

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 87 sgk hóa 8

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 87 sgk hóa 8

a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.

b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 87 sgk hóa 8

Hãy giải thích vì sao :

a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí ?

c) Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu dưới nước... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 25 : Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi


  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021