Giải câu 5 bài 25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 87 sgk hóa 8

Hãy giải thích vì sao :

a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí ?

c) Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu dưới nước... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt ?

Bài làm:

a) Càng lên cao, tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm do oxi có khối lượng nặng hơn không khí.

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí do:

  • bề mặt tiếp xúc của chất cháy với oxi lớn hơn nhiều lần so với không khí.
  • Trong không khí, thể tích oxi chỉ chiếm 1/5 lần, phần còn lại là hầu hết nitơ và các khí khác.

c) Nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu ở dưới nước,... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt là do sử dụng máy nén oxi để cung cấp oxi cho những người này được tốt hơn.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021