Giải câu 7 bài 6: Đơn chất và hợp chất phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 26 SGK)

Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này xem ở bài 6).

Bài làm:

Ta có phân tử khối của các chất là:

Khí oxi: 32đvC

Phân tử nước: 18đvC

Phân tử muối ăn: 58,5 đvC

Suy ra:

Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước 1,1778 lần

Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn và bằng 0,55 lần.

Phân tử oxi nặng hơn phân tử khí metan 2 lần.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021