Giải câu 5 bài 10: Hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 38 SGK)

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

Na (I) và (OH) (I) ; Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I).

Bài làm:

a) Theo quy tắc hóa trị ta có:

  • PH3 ( P hóa trị III, H hóa trị I )
  • CS2 ( C hóa trị IV, S hóa trị II )
  • Fe2O3 ( Fe hóa trị III, O hóa trị II ).

b) Theo quy tắc hóa trị ta có:

  • NaOH ( Na hóa trị I, nhóm OH hóa trị I);
  • CuSO4 ( Cu hóa trị II, nhóm SO4 hóa trị II);
  • Ca(NO3)2 ( Ca hóa trị II, NO3 hóa trị I).
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021