Giải bài 11 hóa học 8: Bài luyện tập 2

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 2. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Công thức hóa học

 • Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học
 • Đơn chất
  • A ( đơn chất kim loại và một vài phi kim như : C, S,…)
  • Ax (phần lớn đơn chất phi kim , x thường là 2)
 • Hợp chất: AxBy , AxByCz
  • Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất A) và cho biết 3 ý nghĩa về chất.

2.Hóa trị

 • Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử
 • Với hợp chất: Bài 11: Luyện tập 2
  • Trong đó A, B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử
  • a, b là hóa trị của A, B.
 • Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK)

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 41 SGK)

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X,Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây:

XY3 (a) , X3Y (b) , X2Y3 (c) , X3Y2 (d), XY (e).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 41 SGK)

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe23 , hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:

FeSO4 (a) ; Fe2SO4 (b) ; Fe2(SO42 (c) ; Fe2(SO­4)3 (d) ; Fe3(SO4)2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 41 SGK)

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 11: Bài luyện tập 2


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021