Giải câu 8 bài 10: Hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 38 SGK)

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42,43).

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)2

Bài làm:

a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

b) Theo công thức hóa trị =>Đáp án D: Ba3(PO4)2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021