Giải câu 4 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 101 sgk hóa 8

Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

Oxit là hợp chất của oxi với :

A. Một nguyên tố kim loại ;

B. Một nguyên tố phi kim khác ;

C. Các nguyên tố hóa học khác ;

D. Một nguyên tố hóa học khác ;

E. Các nguyên tố kim loại.

Bài làm:

Đáp án D

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021