Giải thí nghiệm 1 bài 35: Bài thực hành 5

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Điều chế khí hidro từ axit clohidric HCl, kẽm. Đốt cháy khí hidro trong không khí

 • Nhận xét hiện tượng.
 • Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Điều chế khí hidro từ axit clohidric HCl, kẽm. Đốt cháy khí hidro trong không khí.

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệp, nút cao su, ống dẫn khí, đóm, đèn cồn,…
 • Hóa chất: dung dịch axit clohidric HCl, viên kẽm,…

Cách tiến hành:

 • Lắp dụng cụ như hình 5.4. Cho vào ống nghiệm 3ml dung dịch axit clohidric HCl và 3 – 4 hạt kẽm Zn.
 • Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua.
 • Sau khi thử độ tinh khiết, khẳng định dòng khí hidro không có lẫn oxi (hoặc chờ khoảng một phút cho khí hidro đẩy hết không khí ra khỏi ống nghiệm), sau đó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí.

Hiện tượng – giải thích:

 • Khi cho dung dịch axit clohidric tác dụng với Zn ta thấy dung dịch sủi bọt khí.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 • Khi cho que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí thì que đóm bùng cháy:

2H2 + O2 →(to) 2H2O

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021