Giải câu 2 bài 34: Bài luyện tập 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 118 sgk hóa 8

Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?

Bài làm:

Để nhận biết các bình khí trên, ta cho vào mỗi bình que đóm đang cháy:

  • Que đóm cho vào lọ nào mà sáng bùng lên là đó là lọ chứa oxi.
  • Que đóm cho vào lọ nào mà không làm thay đổi ngọn lửa thì lọ đó chứa không khí
  • Que đóm cho vào lọ nào mà que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và có tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hiđro.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021