Giải bài 30 hóa học 8: Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 4: Điều chế - Thu khí oxi và thử tính chất của oxi. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về Điều chế và tính chất của oxi
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất của oxi

Oxi là một đơn chất phi kim hoạt động mạnh, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.

 • Tác dụng với phi kim

S + O2 SO2

4P + 5O2 2P2O5

 • Tác dụng với kim loại

3Fe + O2 Fe3O4

 • Tác dụng với hợp chất

CH4 + 2O2 CO2 + H2O

2. Điều chế và thu khí oxi

 • Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt như KMnO4 và KClO3.

2KClO3 2KCl + 3O2

2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

 • Khí oxi thu dược bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước.

Giải bài 30 hóa học 8: Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi

 • Viết phương trình hóa học điều chế khí oxi.
 • Thử oxi bằng que đóm vẫn còn hồng

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi

 • Nhận xét hiện tượng.
 • Viết phương trình phản ứng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 30 : Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi


 • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan