Giải thí nghiệm 3 bài 45: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ

  • 1 Đánh giá

Thực hành 3: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50g dd đường 5% từ dd đường có nồng độ 15% ở phần thực hành 1

Bài làm:

Thực hành 3: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50g dd đường 5% từ dd đường có nồng độ 15% ở phần thực hành 1.

Phần tính toán

  • Khối lượng chất tan (đường) có trong 50g dd đường 5% là:

  • Khối lượng dd đường 15% có chứa 2,5g đường là:

  • Khối lượng nước cần dùng là:

mdung dịch = mdung môi + mchất tan ⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 50 - 16,7 = 33,3 (gam).

Phần thực hành

  • Cân 16,7g dd đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.
  • Thêm 33,3g nước (hoặc 33,3ml) vào cốc, khuấy đều, được 50g dd đường 5%.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021