Giải câu 1 bài 27: Điều chế khí oxi Phản ứng phân hủy

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 94 sgk hóa 8

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4 ;

b) KClO3 ;

c) KMnO4 ;

d) CaCO3 ;

e) Không khí ;

g) H2O.

Bài làm:

Dựa vào phần lí thuyết ta thấy:

  • Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt như KMnO4 và KClO3.

Vậy ta chọn: b) KClO3 ; c) KMnO4.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021