Giải bài 43 hóa học 8: Pha chế dung dịch

 • 1 Đánh giá

Làm thế nào để pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 43: Pha chế dung dịch. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

Pha chế khi biết nồng độ phần trăm:

 • Tính: khối lượng chất tan và khối lượng dung môi (nước)
 • Cách pha chế: cân chất tan, cân dung môi (nước) theo khối lượng vừa tính. Sau đó đồ dần dần chất tan vào dung môi, khuấy đều.

Pha chế khi biết nồng độ mol:

 • Tính:
  • Tính số mol chất tan.
  • Khối lượng của chất tan.
 • Cách pha chế:
  • Cân chất tan, cho chất tan vào cốc thủy tinh.
  • Đổ từ từ nước đến thể tích cần pha chế.

2. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

Pha loãng theo nồng độ mol:

 • Tính:
  • số mol chất tan cần pha loãng.
  • tính thể tích dung dịch ban đầu để lấy pha loãng.
 • Cách pha loãng:
  • Đong thể tích dung dịch cần đi pha loãng (vừa tính được).
  • Thêm từ từ nước cất đến thể tích của dung dịch sau pha loãng.

Pha loãng theo nồng độ phần trăm:

 • Tính:
  • tìm khối lượng chất tan trong dung dịch cần pha.
  • Tính khối lượng dung dịch ban đầu để có lượng chất tan vừa tính.
  • Tìm khối lượng nước cần dùng để pha chế.
 • Cách pha chế:
  • Cân khối lượng dung dịch ban đầu cần dùng.
  • Dùng ống đong để lấy lượng nước vừa tính.
  • Đổ từ từ cốc đựng dung dịch vào nước cất vừa lấy, khuấy đều

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 149 sgk hóa 8

Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 149 sgk hóa 8

Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 149 sgk hóa 8

Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 149 sgk hóa 8

Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

Giải bài 43: Pha chế dung dịch - Hóa học 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 149 sgk hóa 8

Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

 • Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C
 • Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g
 • Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g
 • Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 200C

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 43: Pha chế dung dịch


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021