Giải câu 1 bài 23: Bài luyện tập 4

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 79 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2 g lưu huỳnh kết hợp với 3 g oxi.

Bài làm:

Ta có: nS = 2/32 = 1/16 (mol) nO2 = 3/16 (mol)

=>nS : nO2 = = 1 : 3

Vậy công thức hóa học đơn giản nhất của oxit lưu huỳnh là SO3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021