Giải câu 2 bài 12: Sự biến đổi chất

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 47 SGK)

Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học. Giải thích?

a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).

b) Thủy tinh nóng chảy được đổi thành bình cầu.

c) Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

Bài làm:

Những hiện tượng vật lí là

  • Thủy tinh nóng chảy được đổi thành bình cầu do khi thủy tinh nóng chảy bị biến dạng (do tác dụng của nhiệt) nhưng thủy tinh vẫn không đổi về chất.
  • Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi do cồn bị bốc hơi ra khỏi lọ do tính chất vật lí chứ không tác dụng với một chất nào khác.

Những hiện tượng hóa học là:

  • Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit) do lưu huỳnh được biến đổi thành lưu huỳnh dioxit.
  • Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon dioxit thoát ra ngoài do từ canxi cacbonat dưới tác dụng của nhiệt độ biến đổi thành canxi oxit bay hơi.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021