Giải bài 21 hóa học 8: Tính theo công thức hóa học

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Tính theo công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Biết công thức hóa học của hợp chất, xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.

Các bước tiến hành:

  • Tìm khối lượng mol của hợp chất.
  • Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.
  • Thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất.

2.Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất

Các bước tiết hành:

  • Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
  • Tìm số mol nguyên tử và mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.
  • Công thức hóa học của hợp chất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 71 SGK)

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;

b) Fe3O4 và Fe2O3;

c) SO2 và SO3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 71 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 71 SGK)

Công thức hóa học của đường là C12H22O11.

a) Có bào nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường

b) Tính khối lượng mol phân tử của đường

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 71 SGK)

Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo khối lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit nói trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 71 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

  • Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần
  • Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 21 : Tính theo công thức hóa học


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021