Giải câu 2 bài 21: Tính theo công thức hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 71 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

Bài làm:

a) Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất A là:

MCl = (58,5.60,68)/100 = 35,5 (g) =>nCl = 1 mol

MNa = ( 58,5.39,32)/100 = 23 (g) =>nNa = 1mol

=>Công thức hóa học của hợp chất A là : NaCl

b) Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất B là:

MNa = (106.43,4)/100 = 46 =>nNa = 46/23= 2 mol

MC = (106.11,3)/100 = 12 => nC = 1 mol

MO = (106.45,3)/100 = 48 => nO = 3 mol

=>Công thức hóa học của hợp chất B là : Na2CO3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021