Giải câu 2 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 100 sgk hóa 8

Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Bài làm:

Biện pháp dập tắt sự cháy là :

  • Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ;
  • Cách li chất cháy với oxi

Lý do:

  • Do khi thực hiện các biện pháp trên thì sự cháy không diễn ra được nữa. Nên thực hiện được các biện pháp trên thì sẽ dập tắt được sự cháy
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021