Giải bài 42 hóa học 8: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Thế nào là nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 42 : Nồng độ dung dịch. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Nồng độ phần trăm của dung dịch

Khái niệm:

  • Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% = x 100%

2. Nồng độ mol của dung dịch

Khái niệm:

  • Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch.

Công thức tính:

CM = (mol/l)

Trong đó: n: số mol chất tan.

V là thể tích của dung dịch, biểu thị bằng lít (l)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 145 sgk hóa 8

Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% :

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước ?

B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước ?

C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước ?

D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước ?

Tìm kết quả đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 145 sgk hóa 8

Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:

A. 0,233 M;

B. 23,3 M;

C. 2,33 M;

D. 233M

Tìm đáp số đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 146 sgk hóa 8

Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 146 sgk hóa 8

Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M

b) 500 mol dung dịch KNO3 2 M.

c) 250 ml dung dịch CaCl2 0,1 M

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3 M

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 146 sgk hóa 8

Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch

b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 146 sgk hóa 8

Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 : Trang 146 sgk hóa 8

Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021