Giải câu 2 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 145 sgk hóa 8

Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:

A. 0,233 M;

B. 23,3 M;

C. 2,33 M;

D. 233M

Tìm đáp số đúng.

Bài làm:

Đáp án A:

Theo công thức tính nồng độ mol của dung dịch:

CM = (mol/l)

Ta có : CM KNO3 = (mol/l)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021